Przejdź do treści

Firma Implaser powstała w 1994 roku z inicjatywy grupy pracowników
Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.

Głównym celem działalności firmy jest wdrażanie innowacyjnych technologii zwłaszcza w dziedzinie energii odnawialnych,
a także technologii laserowych.

BIOSTRATEG

Program strategiczny „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

TechRol

Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Podstawowym celem projektu TechRol jest opracowanie przyjaznych dla środowiska technologii umożliwiających wykorzystanie zasobów naturalnych na terenach rolnych i leśnych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. W ramach projektu opracowane i rozwijane będą technologie ekoenergetyczne, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz pozwolą na popularyzację niskoemisyjnej produkcji rolnej. Zadania badawcze projektu zaplanowano w taki sposób, aby umożliwiły one osiągnięcie celów Programu BIOSTRATEG II. Dlatego, dotyczą one badań naukowych oraz prac rozwojowych w obszarze środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i ograniczenia wpływu tych obszarów gospodarki na zmiany klimatu.

Prace projektowe będą realizowane przez konsorcjum składające się z jednostek naukowych oraz partnerów przemysłowych i będą koncentrowały się na opracowaniu tylko takich technologii, które w krótkiej perspektywie czasowej będzie można wdrożyć w różnych obszarach związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą. Dzięki zaangażowaniu w realizację projektu partnerów przemysłowych z różnych sektorów gospodarki, możliwe będzie kompleksowe rozwiązanie problemów produkcyjnych, środowiskowych i energetycznych z nakierowaniem na praktyczne zastosowanie i podniesienie innowacyjności głównie sektora rolno-spożywczego.

Technologie będące wynikiem realizacji projektu wpisują się w założenia zrównoważonego rozwoju, w szczególności w rozwoju energetyki rozproszonej na ternach wiejskich.

Opis Projektu

Konsorcjum

Aktualności

Stacja Meteorologiczna