SZKOLENIA I KURSY

Firma Implaser oferuje szeroką gamę szkoleń związanych z zastosowaniem nowoczesnych technologi laserowych. O tematyce szkolenia decyduje klient wypełniając formularz zgłoszeniowy. Minimalna ilość uczestników szkolenia to 6 osób. Orientacyjny koszt jednego dnia szkolenia jednej osoby to 500zł.


Lista proponowanych tematów :

Fizyczne podstawy lasera

Lasery w przemyśle :

  • Cięcie laserowe
  • Spawanie laserowe
  • Nanoszenie warstw
  • Precyzyjne obrabianie materiałów

Lasery w kosmetyce

Lasery w medycynie

Biostymulacja laserowa

Oczyszczanie, konserwacja zabytków

 

formularz zgłoszeniowy

FIZYCZNE PODSTAWY LASERA

Tradycyjnie laser to źródło światła - widzialnego promieniowania z dziedziny fal elektromagnetycznych (EM) zaś maser to źródło spójnego promieniowania mikro-falowego. Obecnie pojęcie lasera rozszerza się na sąsiednie zakresy fal EM: podczerwień - rejestrowana przez nasze zmysły jako fale cieplne oraz ultrafiolet - kojarzący się nam z efektami zaniku warstwy ozonowej nad biegunami. Inne znane zakresy to: fale radiowe - wykorzystywane przez nadawców programów radiowych i telewizyjnych czy rentgenowskie promieniowanie X.

Więcej

BIOSTYMULACJA LASEROWA

Efekty biostymulacyjne w tkance związane są z absorpcją promieniowania laserowego o małej gęstości mocy i energii oraz o stosunkowo długich czasach naświetlania. Za efekty biostymulacyjne uważa się takie, którym wskutek naświetlania promieniowaniem laserowym towarzyszy miejscowy wzrost temperatury w tkance nie większy niż 0,5-1°C (obserwowane zmiany na poziomie komórki i tkanki nie mogą być zatem odpowiedzią na stres). W związku z tym zaleca się, aby w laseroterapii nie przekraczać mocy ciągłej lub średniej ok. 60 mW. Wraz ze wzrostem mocy promieniowania powyżej 60 mW następuje dalszy niewielki wzrost temperatury, a wraz z tym zjawisko biostymulacji termicznej.

Więcej

LASERY W KOSMETYCE

Od niedawna pojawiły się nowe możliwości, polegające na wykonywaniu zabiegów kosmetycznych za pomocą aparatów do biostymulacji komórek skóry i mięśni, np. laserów helowo-neonowych lub półprzewodnikowych. Leczenie laserem polega na pobudzeniu skóry twarzy za pomocą fali elektromagnetycznej. Można stosować naświetlanie punktowe lub powierzchniowe. Efektem leczniczego działania promieniowania laserowego jest poprawienie ukrwienia i dotlenienia skóry, wzrost liczby włókien kolagenowych i elastycznych, lepsze wchłanianie wilgoci, uregulowanie procesów barwnikotwórczych i rogowacenia.

Więcej

ZASTOSOWANIE LASERÓW W MEDYCYNIE

W chirurgii ogólnej stosowane są lasery CO2 i Nd:YAG do cięcia tkanek oraz lasery Nd:YAG i argonowy do koagulacji. Zastosowanie "noża" CO2 jest szczególnie wskazane w przypadku wycinania nowotworów złośliwych i martwicy oparzeniowej, zaś Nd:YAG w laseroterapii brodawczaka ludzkiego, w przezskórnej angioplastyce zmian miażdżycowych tętnic z wykorzystaniem kontaktowej fotoablacji...

Więcej

TERAPIA SCHORZEŃ SKÓRY

Laseroterapię prowadzi się za pomocą laserów biostymulacyjnych o średniej mocy do 100 - 200 mW. Cykl leczenia: 15-20 seansów. Seanse przeprowadzane są zwykle codziennie lub co drugi dzień. Podczas jednego seansu czas naświetlania poszczególnych obszarów zmian chorobowych wynosi 5-8 min. Sumaryczna zaś ekspozycja na promieniowanie laserowe, podczas jednego seansu laseroterapii, zależy od formy i stadium dermatozy, lecz zasadniczo nie powinna przekraczać 15-30 min...

Więcej

BHP PRACY Z LASERAMI

Istotnym zagadnieniem dotyczącym pracy ze sprzętem laserowym jest zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności. W Polsce i poza jej granicami zasady bezpieczeństwa od strony użytkowania oraz konstrukcji aparatury laserowej określone są przez specjalne normy prawne. Od 1992 roku obowiązuje w naszym kraju norma PN-91/T-06700 "Bezpieczeństwo przy promieniowaniu emitowanym przez urządzenia laserowe. Klasyfikacja sprzętu. Wymagania i wytyczne dla użytkownika". Przedmiotem normy są m. in. zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe, podział laserów i urządzeń laserowych na klasy pod względem zagrożeń oraz działania i środki zapewniające bezpieczną pracę z laserami [2].

Więcej

ENERGETYCZNE PARAMETRY

Podczas przeprowadzania zabiegów biostymulacji laserowej, dla uzyskania żądanego efektu, do tkanki musi zostać doprowadzona odpowiednia dawka energii promieniowania. W celu określenia tej dawki trzeba wziąć pod uwagę kilka wielkości fizycznych jak np. energia dawki E (w dżulach [J]), powierzchniowa gęstość energii GE (w dżulach na m2 [J/m2]) ...

Więcej

TERAPIA FOTODYNAMICZNA

Terapia fotodynamiczna, używa światła do walki z nowotworami. Oczywiście światło samo z siebie nie zawalczy komórek nowotworowych. Jednakże pacjentom podaje się wcześniej lek zwany fotouczulaczem, a następnie aplikuje się światło o określonej długości fali. Zabija to komórki nowotworowe na poziomie milionów. Dzieje się tak ponieważ promień światła odpala .bombę. w komórce. W tym przypadku .bombą. jest tlen singletowy, rodzaj wolnego rodnika. Proces ten nie uszkadza zdrowych komórek ponieważ fotouczulacz gromadzi się tylko w komórkach nowotworowych i innych chorych tkankach.

Więcej