Materiały do kursu "Lasery w medycynie"

A. Cenian, E. Zaremba, M. Frankowski

Literatura

  1. S.G. Anderson, Laser Focus World 34 (1998) 78.

  2. Zarys Klinicznych Zastosowań Laserów, praca zbiorowa pod redakcją P. Fiedora, T. Kęcika, Z. Niechody, W. Nowakowskiego, M. Nowickiego, W. Otto, M. Pirożyńskiego i E. Stanowskiego, Dom Wydawniczy Ankar, Warszawa 1995.

  3. M. Bladowski i G. Czelej, Lasery terapeutyczne w stomatologii ogólnej, Wydawnictwo Grzegorz Czelej, Lublin 1995.

  4. M.H. Niemz, Laser-Tissue Interactions, Springer, 1996.

  5. A. Sieroń, G. Cieślar i M. Adamek Magnetoterapia i Laseroterapia, Śląska Akademia Medyczna 1994.